Въздушно фото заснемане на българското Черноморие

професионално заснемане от въздуха на курортни селища и хотелски комплекси

Въздушното заснемане позволява да се добие най-пълна представа за конкретния обект, за неговото разположени и заобикалящата го среда. Посредством него могат да бъдат заснети както детайлни кадри на обекта, така и цялостни снимки на населеното място и околната територия

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ОБРАТНО към ГАЛЕРИЯТА