Зелена енергия. Заснемане на фотосоларни паркове в България

Професионално фото и видео заснемане на соларни паркове

Заснемането от въздуха позволява да се добие най-цялостна представа за фотоволтаичната централа, за нейното разположение и изложение, за нейния потенциал и големина. Въздушните кадри са най-подходящи за реклама тъй като дават детайлна нагледна информация за обекта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОБРАТНО към ГАЛЕРИЯТА