Зелена енергия. Заснемане на фотосоларни паркове в България

Професионално фото и видео заснемане на соларни паркове

Заснемането от въздуха позволява да се добие най-цялостна представа за фотоволтаичната централа, за нейното разположение и изложение, за нейния потенциал и големина. Въздушните кадри са най-подходящи за реклама тъй като дават детайлна нагледна информация за обекта.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ОБРАТНО към ГАЛЕРИЯТА